Екип

арх. Данчо Стефанов Русчев

арх. Данчо Стефанов Русчев

Проектант

Висше образование архитект:
Завършил съм Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1998 г. Работя от 2003 година на граждански договор като главен архитект на Община Годеч. От началото на 2017 г. съм главен архитект и на Община Правец. Приемното ми време в Годеч е всяка сряда от 8,30 до 17,00 часа.
Приемното ми време в Правец е всеки вторник и четвъртък от 8,30 до 17,30 часа.
През всичките години след завършването си работя и като архитект на частна практика, като такъв имам много проектирани и реализирани сгради, основно в жилищното строителство.
Работата ми като главен архитект на община допринася за перфектното познаване на нормативната база в строителството и проектирането.

инж. Лиляна Йорданова Накова

инж. Лиляна Йорданова Накова

Проектант

Висше образование строителен инженер - конструктор.
Завършила съм Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003г. - специалност ССС. Скоро след завършването получих възможност да работя като помощник-архитект. Следващите 10 години участвах в архитектурното проектиране на редица големи хотели, жилищни, производствени и офис сгради. Успоредно с това се включвах и в изготвянето на конструктивни проекти към екипа от конструктори.
От 2014г. до септември 2018г. работих в строителна фирма, което ми даде възможността да се сблъскам практически със самия процес и технология на изпълнение и реализация на проектите. Това допринесе за запознаването ми с нормативната база и изготвянето на необходимите документи по време на строителство.