Услуги

Проектиране на еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на многофамилни жилищни сгради

Проектиране на обществени сгради

Проектиране на градоустройство

Проектиране на промишлени сгради

1.Следим и познаваме съвременните световни архитектурни тенденции и се стремим да влагаме цялата си душа и творчески потенциал при изработването на проектите си.

2.Вярваме че архитектурата е изкуство и при работата с клиентите си винаги предлагаме новаторски и интересни идеи.

3.Имаме богат опит в създаването на сгради, от проекта до реализацията и винаги коректно следим и участваме в целия процес.

4.Познаваме в детайли нормативната уредба и начина на работа с нея.

5.Проектите които правим съдържат всички части необходими за одобряването им в съответните инстанции и реализирането им.

6.Цените ни за проектиране варират в широки граници в зависимост от големината и сложността на поръчката.